• συγκρότημα κατοικιών στην Μήλο (2011)

Έργο του αρχιτεκτονικού γραφείου workinprogress (www.wip.com.gr). Συμμετοχή στην παρουσίαση πρότασης τεσσάρων κατοικιών.

1 top view
2 front view
3 side view
house sketch