• συγκρότημα κατοικιών στο Κρυονέρι (2009)

Έργο του αρχιτεκτονικού γραφείου workinprogress (www.wip.com.gr). Συμμετοχή στην παρουσίαση της πρότασης.

1
2