• συγκρότημα κατοικιών στην Ίο (2011)

Έργο του αρχιτεκτονικού γραφείου workinprogress (www.wip.com.gr). Συμμετοχή στην παρουσίαση της πρότασης δύο κατοικιών. 

1