• διπλωματική εργασία μεταπτυχιακού Ε.Μ.Π. (2009)

Αποκατάσταση και επανάχρηση παλιού οινοποιείου «Αρεθούσα» στην Χαλκίδα.

Το βιομηχανικό αυτό κτήριο, ένα από τα σύμβολα της βιομηχανικής και πολεοδομικής εξέλιξης της συγκεκριμένης περιοχής της Χαλκίδας ήταν αφορμή για μια σειρά υποτυπώσεων τόσο της οικοδομικής της εξέλιξης με την χρήση των τοπικών υλικών, όσο και την αποτύπωση της παραγωγικής διαδικασίας του οινοποιείου στην συγκεκριμένη εποχή. Αυτά τα στοιχεία συντελούν την ιδιαίτερη αξία στο έργο ως του αλλά και των ικανοτήτων των μαστόρων στην αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων όπως γεφύρωση μεγάλων ανοιγμάτων κ.λ.π.

Στη μελέτη συμπεριλαμβάνεται η ανάδειξη των οικοδομικών φάσεων με τις διαφορές προσθήκες που προέκυπταν σύμφωνα με της ανάγκες της επιχείρησης όπως επίσης και μια σειρά προτάσεων για την αντιμετώπιση της παθολογίας του έργου, που έχεις υποστεί από την φθορά του χρόνο και την εγκατάλειψη, με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρούνται τα βασικά τις γνωρίσματα.

Τέλος προτείνεται για την επανάχρηση του κτηρίου μια νέα λειτουργία την χρήση του δηλαδή ως κέντρο πολιτισμού και τεχνών  έτσι ώστε όχι μόνο να προστατευτεί το κτήριο ως μνημείο αρχιτεκτονικής τοπικής και πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά να αποτελεί και ένα ζωντανός χώρο προς όφελος όλων.

0 site view
1 front view
2 south view
3 section a-a
4 section b-b
5 east view
6 section c-c
7 plan level 0.00
8 plan level +3.00
9 plan level +6.00
10 roof plan
11 roof 3d model
12 detail-1
13 detail-2
14 detail-3
15 detail-4
16 site view
17 proposal plan level 0.00
18 proposal plan level +3.00
19 proposal plan level +6.00
20 proposal detail-3
21 roof 3d model front view
22 roof 3d model back view