• διπλωματική εργασία Ε.Μ.Π. (ιούλιος 2007)

θέμα: Αστικό Πάρκο – Ανάπλαση και διαμόρφωση της Γυμναστικής Ακαδημίας Αθηνών.
μελέτη: Α. Γκούμα (αρχιτέκτων) Ε. Θεοχάρη (αρχιτέκτων)

Στόχος αυτής της εργασίας ήταν ο εντοπισμός και αξιοποίηση χώρων μέσα στο πυκνοκατοικημένο δήμο Αθηναίων για την εκτόνωση των κατοίκων μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων για την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Η Γυμναστική Ακαδημία ήταν , και ως έκταση και ως τοποθεσία , ο κατάλληλος χώρος για την πρόταση.

Έχοντας ως σενάριο την απομάκρυνση της και την μετατροπή του χώρου σε Αστικό Πάρκο προτείνονται τρεις άξονες- γραμμικές υπέργειες προσβάσεις, που ως συνεχεία του αστικού ιστού της πόλης διασχίζουν το οικόπεδο χωρίζοντας το νοητά σε τρεις ζώνες. Κάθε ζώνη αντιπροσωπεύει μια ενότητα δραστηριοτήτων. Έτσι ο ελεύθερος χώρος αλλά και κάποιων κτηρίων της Ακαδημίας αποκτούν χρησιμότητα που συνδέεται άμεσα με της ανάγκες των κατοίκων δίνοντας την δυνατότητα να ενσωματώσουν πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες στην καθημερινότητα τους και κατ’επέκταση μια ανάσα οξυγόνου στην περιοχή.

1.3d map
2.idea_scetch
3.master plan
4.view-section 1
5.view-section 2
6.view-section 3
7.maketa 1
8.maketa 2
9.maketa 3
10. 3d
11. 3d
12. 3d
13. 3d
14. 3d
15. 3d
16. 3d