φιλοσοφία.

Η ιδέα πρόεκυψε από την διάθεση δραστηριοποίησης στο χώρο του διαδικτύου ώστε να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα αρχιτεκτονικής που θα αποτελεί μια επιπλέον δίοδο επικοινωνίας και διασύνδεσης με όσους μοιράζονται τις ίδιες δημιουργικές “ανησυχίες”. Στόχος είναι να παρουσιαστούν, μέσα από την προσωπική μου εμπειρία, μελέτες και έργα που αφορούν την αρχιτεκτονική, την σύνθεση, το σχέδιο και την τέχνη γενικότερα.

Η ψηφιακή καταχώρηση των έργων, αναπτύσσεται σε τρία στάδια: τα σκίτσα εξέλιξης της ιδέας στα σχέδια της πρότασης και τέλος, την παρουσίαση του έργου. Αυτή η διαδικασία αποτελεί τον δημιουργικό “διάλογο” με τον επισκέπτη και παράλληλα είναι ένας προσωπικός τρόπο έκφρασης και αποτύπωσης των διαφορετικών και πολυσύνθετων μορφών της δημιουργίας. 

Αθηνά Γκούμααρχιτέκτων

[..innovative.design. &projecting for all..].