• ανακαίνισης εστιατόριου γαλλικής κουζίνα 'Tartar' στη Γλυφάδα (2009)

Έργο του αρχιτεκτονικού γραφείου WorkinProgress (www.wip.com.gr). Συμμετοχή στην παρουσίαση της πρότασης.

1
2
3