• Συμμετοχή σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών με θέμα: το Χρώμα στην Πόλη - Color in Architecture. www.archisearch.gr Ελλάδα (2017)

H πρόταση με τίτλο: Sunscreen_Facade έχει ως αντικείμενο μελέτης την εξωτερική όψη ενός κτηρίου γραφείων δημόσιας χρήσης στην πλατεία Κλαυθμώνος στο κέντρο της Αθήνας.  Η νέα πρόταση περιλαμβάνει σε πρώτη φάση την διαμόρφωση  μεγαλυτέρων  ανοιγμάτων σε κάθε επίπεδο για περισσότερο φυσικό φωτισμό των γραφείων και σε δεύτερη φάση  την τοποθέτηση ενός τρισδιάστατου μεταλλικού σκελετού στην όψη του κτηρίου που συνεχίζεται και αναπτύσσεται και στους δυο τελευταίους ορόφους.  Αυτός ο σκελετός διαμορφώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να ακολουθεί τον κάνναβο του κτηρίου κ τον ρυθμό των ανοιγμάτων αλλά επίσης να εξέχει ποτέ περισσότερο κ ποτέ λιγότερο από την όψη.

Ανά επίπεδο προς την οριζόντια κατεύθυνση θα τοποθετηθούν περσίδες που εξυπηρετούν τον φυσικό αερισμό και σκιασμό του κτηρίου ενώ στην εξωτερική πλευρά του σκελετού, θα τοποθετούνται προς την κατακόρυφη διεύθυνση πλαίσια από διάτρητη λαμαρίνα σε διαφορετικές διατομές και χρώματα που θα φιλτράρουν το έντονο φως. Τα πλαίσια με την μεγαλύτερη επιφάνεια θα έχουν την πιο πυκνή διάτρηση ώστε να μην παρεμποδίζουν πλήρως την θεά προς την πλατεία. Τα πλαίσια θα είναι υπό κλίση δημιουργώντας μεταξύ τους μια ελαφρά ακανόνιστη πυραμιδοειδή μορφή  για να ενισχύεται η τρισδιάστατη νέα μορφή της όψης.

Η επιλογή των  χρωμάτων έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε τα πλαίσια που εξέχουν περισσότερο να έχουν πιο έντονο χρώμα ενισχύοντας έτσι την τρισδιάστατη μορφή του σκελετού. Η διανομή των χρωμάτων έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε να θυμίζουν τοίχο από ηλεκτρονικό παίγνιο Tetris η το κύβο του Rubik. Με αυτό το τρόπο ο χρωματισμός μοιάζει με μια τυχαία επέμβαση που όμως δίνει την αίσθηση του απροσδόκητου και μη αναμενόμενου που λείπει από την όψη του κτηρίου.

1.square view
2.street view
3. proposal designs
4. 3d view model
5. front view 3d model
6. structure layers
7. colors patchwork